ΝΟΜΟΣ 4235/2014 που αναφέρει διοικητικά πρόστιμα για ζώα συντροφιάς σε τροποποίηση του NOMOY 4039/2012

Ο πίνακας διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

You may also like

Leave a comment