Μηρυκαστικά, πτηνά, κουνέλια, χοίροι

Κτηνιατρικά φάρμακα

Κτηνίατρος Εκτροφής » αιμοληψίες»

Προληπτική κτηνιατρική

Διαχείριση τοκετών, εμβολίαζα –αντιπαρασιτικά –διατροφικά προγράμματα, βελτίωση γαλακτοπαραγωγής-υποπαραγωγής.

Παθολογία

Διαγνωστικά-θεραπευτικά-κτηνιατρικά προγράμματα .

Διατροφή

Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διατροφής .

Χειρουργικές μαιευτικές επεμβάσεις

Οργάνωση, διαχείριση, υποστήριξη κτηνοτροφικών μονάδων.

Gallery