Νέα

Mέτρα για Ευλογιά Προβάτων

By 18/07/2017 No Comments

Λήψη Μέτρων Λόγω Εµφάνισης Ευλογιάς ΠΡΟΒΑΤΩΝ στην Ευρωπαϊκή Τουρκία

Απόσπασμα από την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα <<Λήψη Μέτρων Λόγω Εμφάνισης Ευλογιάς ΠΡΟΒΑΤΩΝ στην Ευρωπαϊκή Τουρκία>>:

Σας ενημερώνουμε ότι την 1η Ιουνίου 2017, κοινοποιήθηκε, μέσω του συστήματος ADNS εστία Ευλογιάς στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, και με ημερομηνία επιβεβαίωσης την 17η Απριλίου 2017. Επιπλέον, την 1η Ιουνίου 2017, εντοπίστηκε εστία Ευλογιάς στα παράλια της Σμύρνης, και με ημερομηνία επιβεβαίωσης την 11η Απριλίου 2017.

 

Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

 • Την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της εισόδου και εξάπλωσης του νοσήματος.
 • Την επισήμανση της αναγκαιότητας της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας σε εκτροφές, σφαγεία και κατά την μεταφορά ζώντων ζώων, όπως αυτά περιγράφονται στο σημείο ∆.
 • Την αύξηση της επιτήρησης των εκμεταλλεύσεων των αιγοπροβάτων και ενδελεχής κλινικός έλεγχος αυτών, στο πλαίσιο διενέργειας άλλων προγραμμάτων και ελέγχων.

Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών, μεταξύ των οποίων είναι και η Ευλογιά των προβάτων και των αιγών. Ορισμένα προληπτικά μέτρα περιγράφονται και στο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

 •  Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.
 • Απολυμαντική τάφρος για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
 • Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Αποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους που έχουν έρθει σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και μετά την μεταφορά ζώων και προϊόντων.
 • Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.

 • Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
 • Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ημέρες.

   

 • Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται.
 • Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων.
 •  Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις.
 • Καταπολέμηση εξωπαρασίτων και χρήση εντομοαπωθητικών.
 • Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.
 • Αποφυγή προμήθειας εργαλείων, εξοπλισμού και αντικειμένων για τις εκμεταλλεύσεις από

  την Τουρκία.

 • Να μην επιτρέπεται σε άτομα που έχουν επισκεφτεί πρόσφατα την Τουρκία να εισέρχονται

  στις εκμεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή με ζώα.

 • Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης

  εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.