Νέα

ΝΟΜΟΣ 4235/2014

By 18/07/2017 No Comments

Ο πίνακας διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως: